Notat om Høring for Søby-møllerne

Notat fra mødet…

Norddjurs Kommune gennemførte mandag den 7. december høring om den bestilte VVM-rapport for Søbyvindmøllerne. For Norddjurs Kommune var det blot en del af processen, hvor Norddjurs Kommune er forpligtet til at høre på borgerne – og det gjorde de så i 3 timer. Mange var mødt op i Albøge forsamlingshus, også kommunalpolitikere, og stemningen var fra starten anspændt, da mange havde noget på hjertet. Det var derfor ikke uden grund at Borgmesteren indledte med at bede forsamlingen om en god tone og respekt for hinandens holdninger.

Mogens Let fra et lille arkitektfirma i Thy, er blevet bestilt af vindmølleopstiller til at udarbejde en VVM-rapport. Mogens fra Thy fik nu al den tid han havde brug for, til at fortælle hvor god en ide dette projekt er. En gennemgang der afslørede, at Mogens fra Thy nok på mange punkter havde misforstået hvad en VVM-undersøgelse egentlig er. VVM står for vurdering af virkningen på miljøet omkring vindmøllerne, men rapporten er krydret med de fortræffeligheder, der er forbundet med projektet, herunder strøm til 10.000 husstande – et salgsargument, der kræver resten af fortællingen nemlig, at danske forbrugere kun får glæde af 9% af den alt den for meget vindstrøm vi allerede producerer, og at mere og mere strøm må sælges billigt eller give væk til udlandet – og alt dette har heller ikke noget med VVM at gøre.

I rapporten er ordet “væsentlig” anvendt 102 gange, men det er ikke forklaret, hvem det er væsentligt for, så måske er det blot væsentligt for rapportskriveren og kunden – vindmølleopstiller.

Det er svært at forestille sig, at Norddjurs Kommune med så mange dygtige medarbejdere og politikere, vil sætte baren så lavt, for noget der bliver afgørende for livsvilkårene for Søbyborgerne de næste 30 år. Alt i alt en rapport med et lavt kvalitetskrav, hvor indholdet alt for meget viser rapportskriverens personlige holdninger. VVM-rapporten kan være et godt værktøj som salgsprospekt til det kommende salg af anparter i vindmølleprojektet.

Vi må anbefale Norddjurs Kommune fremover at vælge et anerkendt firma til VVM-undersøgelser, et firma der med større sandsynlighed vil være objektiv og ikke vil lægge navn til bestillingsrapporter. Borgerne må derfor opfordre til at der bliver udarbejdet en uvildig VVM-undersøgelse.

Maria Nissen fra sammenslutningen “Norddjurs Borgere – Viden om kæmpevindmøller” stillede spørgsmålet – hvorfor svarer VVM-projektbeskrivelsen ikke til det oprindelige projekt – placeringen er jo en helt anden. Det skabte nogen forvirring, men fra Norddjurs Kommune blev det tilkendegivet, at man måtte regne med lidt tilpasning undervejs i projektet. Flere borgere mente det var en “ommer”, så den sag er vist ikke slut endnu.

Mogens Junker Larsen efterspurgte et svar på, hvordan man kunne ignorere DTU-Risø’s sikkerhedsafstande om isfald fra vindmøller ud på offentlig vej, blot fordi det er en mindre vej. Her kom en længere forklaring fra en tidligere medarbejder fra statsadministrationen. Her blev risikoen bortforklaret med, at det kun iflg. beregninger vil ske en gang hvert 1000 år. Vi må derfor sige, at vi er i besiddelse af en historisk video der netop viser hvor tæt det er på, at en person bliver ramt og måske kunne være dræbt af et sådan isfald fra en vindmølle. Måske er der også her gået noget galt i beregningerne. (se det korte videoklip)

Selvom den bestilte VVM-rapport siger, at vindmøllerne ikke får nogen nævneværdig indflydelse på borgerne i de ramte områder, var der sat tid af til at gennemgå værditabs-erstatning for de nærmeste brogere. Værditab gælder dog kun for ejendomme, men burde nok først og fremmest dække værditab af livsvilkår og helbred, hvis dette kunne gøres op i penge.

Ligeledes blev det foreslået, at den gevinst som Norddjurs Kommune får fra Staten for at gennemføre projektet i Søby, i alt 1,2 million kr. burde gå til nærområdet hvor vindmøllerne evt. bliver opstillet. Det ville Borgmesteren dog ikke love. Det kan her oplyses, at der i Natur- og Klimaministeriet – Planproces for VVM/grøn omstilling står, at hver mølle udløser 88.000 kr. pr. MW til tiltag i de berørte områder, så pengene er altså bestemt til borgere, der skal leve med vindmøllerne.

Når alt kommer til alt, er hele problemet omkring vindmøllerne den faktiske sikkerhedsafstand fra vindmølle til de nærmeste naboer.

Den nuværende sikkerhedsafstand til de mindre vindmøller er 300 meter. Disse vindmøller er ca. 75 meter høje og har 0,75 MW maskiner. Benytter vi samme forhold på kæmpevindmøller, der er ca. 2 gange så høje og med 4 gange større maskiner burde sikkerhedsafstanden være 2,4 km. (300 x 2 x 4). Det svarer til 16 gange møllens højde, som fra Staten var den oprindelige beregning af sikkerhedsafstanden inden vindmølleindustrien fik ændret det til 4 gange. Den faktiske sikkerhedsafstand på 2,4 km vil løse de fleste støjproblemer.

Efter en nærmere diskussion om nuværende afstandskrav erkendte den indkaldte ekspert fra statsadministrationen, at kommunerne har mulighed for at vurdere hvert enkelt projektområde og tage hensyn til de lokale forhold og ud fra dette øge afstandskravet.

Efter mødet var der nok endnu flere spørgsmål end da vi kom. Borgmesteren opfordrede da også til at indsende høringssvar til Norddjurs Kommune inden den 5. januar 2016. Meget tyder på, at borgerne endnu ikke har tænkt sig at give op.

PS: Et gammelt ordsprog siger, “Mod vindmøller kæmper du forgæves”,
– men mod de store vindkraftværker, der opstilles i dag, tæt på beboelse, har borgerne nået en grænse for hvad der er muligt at tolerere.

Notat af pba@kaempevindmoeller.dk

se TV2 udsendelse om høringsmødet for Søby-møllerne


før mødet…

Kom til høringssvar og hør om de mange påstande der fremsættes i VVM-undersøgelsen. Undersøgelsen er et skoleeksempel på en salgsfremstilling med mange elastikudtryk som ikke hører hjemme i en VVM-undersøgelse. Hvis du læser VVM-undersøgelsen vil du tro det er en salgsbrochure – ikke noget kommunen burde lægge navn til.

Vel mødt

 

Søby_høring