Fejlagtig oplysning fra Norddjurs Kommune i vindmøllesagen

Norddjurs Kommune er fremkommet med fejlagtig oplysning som svar på en borgerhenvendelse. Borgerens spørgsmål omhandlende formand for Teknik- og miljøudvalget Jens Meilvangs køb af andele i Hevring Ådal vindmølleprojekt. Norddjurs Kommune oplyste borgeren om, at kommunen ikke var i besiddelse af de pågældende oplysninger. Men det var de, og det havde de været i et halvt år.

Den 6. marts 2015 bad Henriette Vendelbo (herefter HV) Norddjurs Kommune om aktindsigt med ordlyden:

  • ”Jeg ønsker aktindsigt i dokumenter hvoraf det måtte fremgå, hvis Jens Meilvang har købt ret til at købe andel i vindmølleprojektet Hevring Ådal. ”

Den 9. marts 2015 modtog HV følgende svar om, at Norddjurs Kommune:

  • ”ikke er i besiddelse af de pågældende oplysninger” om, hvorvidt Jens Meilvang har
  • ”andel i vindmølleprojekt Hevring Ådal”.

Den 20. marts 2015 modtog HV svar på en ny anmodning om aktindsigt. Norddjurs Kommune fremsendte tre dokumenter, hvoraf det ene hedder ”Justeret notat på baggrund af responsum”.

I dette notat, der er skrevet den 17. november 2014 af Norddjurs Kommunes Direktionssekretariat fremgår det, at Jens Meilvang:  ”har anskaffet anparter i projektet i Hevring”.
Norddjurs Kommune har beviseligt været i besiddelse af oplysninger om Jens Meilvangs køb af anparter i vindmølleprojektet Hevring Ådal, da de den 9. marts 2015 oplyste HV om, at det havde de ikke.

Fejlagtig oplysning fra Norddjurs Kommune i vindmøllesagen1

Indsat klip er fra ”Justeret notat på baggrund af responsum” Norddjurs Kommune den 17. november 2014

klip

I mail den 22. oktober 2015 til Henriette Vendelbo har Norddjurs Kommune beklaget deres fejlagtige oplysning, og Norddjurs Kommune oplyser endvidere, at det er korrekt, at formand for Teknik- og miljøudvalget, Jens Meilvang, har anskaffet anparter i vindmølleprojektet Hevring Ådal.