Lavfrekvent støj går gennem marv og ben

Debat Norddjurs: 

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde:
Kilde: AdresseAvisen Syddjurs
(Publiceret 25 March 2015 , aktuel igen 2019 i Hollandsbjerg)

“Hvorfor er det lige, at lavfrekvent, ‘buldrende’ støj fra kæmpevindmøller – eller andre støjkilder – er sådan et plagsomt problem? Flere forhold gør sig gældende. 
Det første er, at mure kan virke som trommeskind. 
I forbindelse med en undersøgelse af lavfrekvent støj for Frederiksværk Kommune, der sandsynligvis kom fra nabokommunernes kraftvarmeværker, udtalte Birger Bech Jessen fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium DELTA, at ” … jo lavere frekvens lyden har, des vanskeligere er den at dæmpe. Den går gennem marv og ben. Og nogle gange er den højere inde i en bygning end udenfor. Muren kan så at sige virke som et slags trommeskind.” 
Lavfrekvent støj respekterer ikke hjemmets 4 vægge og privatlivets fred. 
Det andet forhold udgøres af, at kæmpevindmøller ikke bare udsender relativt mere lavfrekvent støj end små vindmøller. I følge tidligere Professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet falder støjniveauet for lavfrekvent støj tillige kun med 3 dB per fordobling af afstanden, mod normalt 6 dB. 
Det hænger sammen med, at udbredelsen af lavfrekvent lyd fra vindmøller i læ-retningen ofte er cylindrisk fra en vis afstand og ikke – som normalt – er sfærisk. Fra vindmølleparker forstærkes den lavfrekvente støjs udbredelse tillige af slipstrømsturbulens. 
Lavfrekvent støj rejser langt. 
Det sidste forhold er, at man – modsat almindelig trafikstøj – aldrig vænner sig til lavfrekvent støj. 
I følge bl.a. den amerikanske læge Nina Pierpont bliver den lavfrekvente støj tværtimod værre over tid og gør dig syg, specielt hvis du er i en af følgende risikogrupper: folk med migræne, mindre børn, voksne over 50 år og folk med tendens til køresyge og søsyge. 
For en betragtelig del af befolkningen i Norddjurs Kommune kan lavfrekvent støj blive et plagsomt problem, der går gennem marv og ben, hvis vindmølleopstillernes planer om opstilling af kæmpevindmøller på land gennemføres.”