Hvad er incitamentet til at opsætte vindmøller på land?

Debat:

AfChristian Vammen
Hollandsbjergvej 35
8950 Ørsted.
Tlf. 81198020

Politikere i kommunens Miljø- og teknikudvalg skal i denne uge for anden gang drøfte sagen om igangsætning af Vattenfalls ansøgning til opstilling af 180 meter møller i Hollandsbjerg. Siden sagen blev sendt tilbage fra Økonomiudvalget har forvaltningen stillet spørgsmål til Vattenfalls ansøgning, og for os, der har fulgt sagen gennem aktindsigt, lader det ikke til at politikerne denne gang har et bedre grundlag for at tage stilling til sagen.

Sammenligner vi Vattenfalls ansøgning i Hollandsbjerg med ansøgningen om havvindmøllepark i Treå Møllepark i Kattegat ud for kysten i Norddjurs, står det klart for enhver, at Vattenfalls ansøgning ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav. Vattenfall har ydermere skrevet til kommunen, at de ikke mener at kommunen bør foretage en screening af projektet, som ellers kan være med til at klæde politikerne bedre på inden beslutningen om igangsætningen bliver truffet.

Grøn energi eller kynisk kapitalisme?

I sidste uge havde TV2 Midt Vest et indslag om hvordan store mængder dansk vindenergi går til spilde, fordi tyskerne betaler for, at møllerne i Danmark holder stille. Det skyldes, at når det blæser meget i Danmark blæser det også meget i Nordtyskland, og tyskerne bliver pålagt strafafgift ved overproduktion, så derfor er det bedre for dem at eksportere strømmen til Danmark i disse perioder. Samtidig giver den tyske produktion også et plus i deres CO2 regnskab. Vi har også bemærket, at det er vedtaget at lave en strømføring til Tyskland inden for de næste par år, selvom tyskerne endnu ikke har fundet løsningen på deres overproduktion i Nordtyskland.

Så derfor bliver det et nærliggende spørgsmål, om det er strategisk klogt at rejse flere landvindmølleparker i Danmark, inden man har fundet en rationel metode at oplagre strømmen på?

I kilder tæt på Vattenfall forlyder det, at Vattenfall for øjeblikket er i gang med at sælge to store landvindmølleparker til investeringsfonde, fordi de har erkendt, at landvindmøller ikke er en rentabel forretning. Bliver det næste salgsprojekt vindmølleparken i Hollandsbjerg?

Ligeledes kan vi jo konstatere, at Vattenfall som har opereret i Danmark siden 1998 ikke har formået at levere et bæredygtigt regnskab, som kunne give skattekroner til den danske stat.

Det har længe været en varm kartoffel, at store internationale virksomheder ikke betaler skat i Danmark og dermed ikke er med til at finansiere den grønne omstilling og oven i købet får anseelig støtte til deres projekter.

Er det rimeligt, at kommunen modtager penge for deres velvilje til at gennemføre landvindmølleprojekter? Norddjurs Kommune har udsigt til at modtage knap 6 mio. kroner for deres velvilje. Samtidig med at vi som borgere i udkantsområder og bosiddende i Naturpark Randers Fjord, skal udsættes for disse gener og ulemper, og med stor risiko for at vores huse bliver usælgelige uden nævneværdig kompensation.

Det undrer mig, når jeg i pressemeddelelser kan læse om flere selskabers planer om at opstille adskillige havvindmølle parker, hvorfor der så fra politisk side ikke er større fokus på dette. Der skrives endda, at havvindmølleparkerne kan dække hele Danmarks samlede strømbehov. Havvindmøllerne giver jo ikke de samme gener for dyr og mennesker, som landvindmøllerne gør. Kæmpevindmøller bør i al fremtid stå på havet.