Bland ikke politik og religion

Vedholdende urealistisk politik er religion. Religion, der praktiseres uden skelen til konsekvenserne, er fanatisme.

Man kan kun være enig i, at en verden uden forurening, og et stop for det bidrag mennesket måtte yde til de frygtede klimaforandringer, må være målet for alle.

Med udspring i Tvind opstod i 70’erne en religiøs bevægelse mod atomkraft (OVE), hvor højskoleforstandere fra Askov, Rødding og Kolding var drivkraften. Denne miljøorganisation kalder sig i dag VedvarendeEnergi, med målet at fremme VE politisk og lokalt. Begrebet, den grønne omstilling, kom på dagsordenen.

Den grønne omstilling viste sig hurtigt at være en interessant investeringsmulighed for aggressive forretningsmænd, for landmænd, samt en politisk platform for rød stue. Opstilling af vindmøller var vigtigste middel.

Til fremme af målet er i dag placeret lederen af godkendelsessekretariat for vindmøller, journalister på Ingeniøren, flere i centraladministrationen, EL, professorer på DTU og Aalborg Universitet, VedvarendeEnergirådet, Økologisk råd, Danmarks Naturfredningsforening samt i PlanEnergi, som lever af at udarbejde miljøvurderinger for projektmagerne og samtidigt hjælper kommunerne, når landskaber under sagsbehandling ændres fra bevaringsværdigt til simpel agerjord. I PlanEnergi sidder desuden repræsentanter for VE, Dansk Vindindustri, Danmarks Vindmølleforening, Danmarks Naturfredningsforening, og Landboforeninger.

Første ankepunkt mod vindmøllers placering tæt ved boliger var en formodning om negativ indvirkning på livskvaliteten. Som respons på dette iværksattes via Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse af, om vindmøllenaboer dør eller indlægges med hjertesygdomme. Det statistiske materiale leveres af en privat virksomhed, som arbejder med servicering af vindmøller samt af Kræftens Bekæmpelse, hvis præsident sidder som bestyrelsesmedlem i Vestas.

Landvindmøller giver problemer. Ud over naboers bekymring for helbred, nattesøvn og ejendomsværditab, påvirker de i flokke naturen, både det visuelle og dyrelivet. De giver en kommunal udfordring vedrørende nabomodstand og teknisk viden resulterende i kolossale ressourceomkostninger med flere års sagsbehandling, og de resulterer i nedlægning af landsbyer, splittede lokalsamfund og truede kirker. Vindmøller har givet regeringen eksistentielle problemer, idet den tvinges til at finde finansiering af de 8 mia., vindmøllerne allerede i dag kræver årligt i støtte. Skal de tages fra bundskat, topskat, undervisning, pleje, sygehuse, forskning, forsvaret eller ulandshjælpen?

Her har Energiministeren så med en overraskende regnekreativitet, vist at de otte mia. kr. kan betales med tre mia. kr., der tages fra statsbudgettet. Ministeren fastslår, at både industri og private, der før har betalt hele beløbet, nu tjener på den ændrede finansiering. Sandheden er, at de 8 mia. stadig skal betales og stadigt skal tages et sted fra.

Fra start har man måttet acceptere alle disse negative påvirkninger, fordi støtten til strøm fra havet var op til tre gange så høj som fra land. I dag har udviklingen medført at støtten til havvindmøller er betydeligt lavere end til møller på land, hvor kapacitetsøgningen, der blev angivet i energiforliget fra 2012, ifølge KL allerede blev opnået i 2014. Milliarder kan spares ved at sætte møllerne på havet, hvor vinden er mere konstant, og uden de enorme gener de giver på land. Således burde ethvert byråd samt Christiansborgpolitikerne råbe stop for rejsning af landvind. Stop, det er for dyrt. Stop, det ødelægger unødvendigt meget. Men alle arbejder videre.
Når buddet om kæmpe besparelser ikke afholder politikere fra at ødelægge livskvalitet, ejendomsværdier, fredsskove, historiske landskaber, bysamfund, kysten eller dyreliv, så er religionen blevet til fanatisme.

Af Peter Prinds, Christiansfeld

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 25. november 2016