Norddjursborgmester starter ny vindmøllekrig mod Grenaa-borgerne

Knap 2 måneder efter at Socialdemokraterne har proklameret, at nu nulstiller vi hele vor vindmølleplan og erkender at borgerindragelse er nødvendig (udtalt ved KB-møde den 14. juni 2016 af Else Søjmark). Aldrig har der været mindre borgerinddragelse og tomme ord fra socialdemokraterne som hermed fjerner den sidste tillid til især borgmesteren og hans socialdemokrater, som allerede nu er reduceret med 2 medlemmer grundet denne handling.

Ved noget der ligneder et kup, lykkes det borgmesteren at kortslutte den demokratiske proces for Kommunalbestyrelsen, således at beslutningen nu kun skal afgøres af Havnens bestyrelse, hvor borgmesteren er næstformand, og formanden måske er spansk vindmøllelobbyist.

Prisen kan være borgerfraflytning fra større områder i Grenaa by, samt fatale ødelæggelser af fredede strandområder. Alt dette for at styrke en dårlig økonomi for Grenaa Havn.

En pris der er helt ude af proportioner og et udtryk for mangel på respekt for borgerne og langsigtede visioner for vor by.

Borgerne må gribe ind –  det ser ud til at vor borgmester Jan Petersen nu handler i desperation for at markerer sin magt.

Sagen: Borgmesteren og Grenaa Havn vil opstille 3 testvindmøller med en højde på 210 meter blot 700 meter fra strandkanten nord for Grenaa Havn ud for det fredede strandområde. Møllerne er ikke danske men spanske, da formanden for havnens bestyrelser har dybe rødder i spansk vindmølleindustri.
Dette projekt vil blive helt unikt for grenaaborgerne, da man aldrig før har placeret så store vindmøller så tæt på en hel by. Testen vil derfor også bestå i hvor mange borgere der kan tåle støjen og i hvor lang tid. Det bliver også en test der vil vise konsekvenserne af magtmisbrug.