Her starter Borgmesteren den 3. Vindmøllekrig i Norddjurs

Borgmesteren og Havnens bestyrelse vil opstille 210 meter høje spanske test-kæmpevindmøller helt tæt på Grenaa by.

Ingen har tidligere udtænkt sådanne planer så tæt på en stor by som Grenaa, hvor det vil gå ud over mange mennesker i store dele af Grenaa by.

Norddjurs har givet Grenaa Havn mandat til at arbejde for at realisere et sådan projekt, blot 2 måneder efter at Borgmesteren lovede borgerinddragelse ved fremtidige vindmølleplaner i Norddjurs. Ingen borgere er blevet hørt før afstemningen i kommunalbestyrelsen den 23. august 2016.