En appel til ja-sigende kommunalpolitikere i Norddjurs

Stemmer du ”JA” til kæmpe-vindmølleprojekter i Norddjurs, siger du ja til:

  1. At det er ok, at den kapitalstærke vindmølleindustri skal have alle sine økonomiske ønsker opfyldt på bekostning af tilfældige udsatte borgeres helbred, trivsel og værdier.
  2. At det er ok, at der ikke spares et eneste tons CO2 grundet den nuværende kvoteordning.
  3. At det er ok, at mange borgere svækkes eller bliver direkte syge af at bo for tæt på disse vindkraftværker.
  4. At det er ok, at kæmpevindmøller nu er flyttet 4 gange tættere på naboer, når maskinstørrelsen tages med i beregningerne. (og ok at for meget støj ikke må afsløres ved at måle det)
  5. At det er ok, at der i nogle tilfælde opstår fosterskader på dyr, der opholder sig for tæt på vindmøller.
  6. At det er ok, fortsat at investere i noget vi har for meget af. (vi producerer nu 140% af vort forbrug når det blæser, men mangler energi når ikke det blæser).
  7. At det er ok, at vindmølleindustrien nu har fået statsstøtte i 40 år, og griskheden tager til med opstilling af kæmpevindmøller, og samfundsøkonomien nu snart ikke længere kan bære byrderne og må ty til at især de lavtlønnede skal betale mere til den såkaldte grønne omstilling, eller at velfærden må reduceres.
  8. At det er ok, at tilliden mellem borgere og politikere for mange borgere kan bliver helt tabt. Den danske tillidskultur er allerede under pres, grundet Statens mange fejltagelser, selvom tillidskulturen stadig regnes som grundlæggende vigtig i Danmark.

Ovennævnte udsagn 1-7 kan dokumenteres.

Et NEJ vil skåne uskyldige borgere mod 20 års støjplage. Ingen mennesker fortjener denne behandling fra en offentlig myndighed.

Vor Borgmester Jan Petersen vil ikke skåne sine egne borgere, derfor er vor sidste livline de enkelte lokalpolitikere. Flere lokalpolitikere i andre kommuner fortryder nu deres ja til kæmpevindmøller under de nuværende regler.

Til alle ja-sigende lokalpolitikere i Norddjurs – Tænk jer godt om, et JA kan blive en beslutning du vil fortryde i mange år frem. Der bliver mange borgere du ikke kan se i øjnene, hvis du vælger vindmøller frem for borgere. Vis solidaritet og medmenneskelighed med borgerne.
Vor Borgmester må gerne stå helt alene i denne sag.

Poul Bjarne Andersen