Kan Ecopartner købe borgere og politikere?

Erling Salling Olesen fra Ecopartner er forretningsmand, og det værdsætter og respekterer vi danskere under normale omstændigheder. Normale omstændigheder er betinget af, at man overholder lovgivningen, men også at man agerer anstændigt i sine forretninger. Anstændighed indgår desværre ikke i Erling Salling Olesen’s måde at drive forretning på. Han har ingen problemer med at…

  1. Overrumple og overtale lodsejere og naboer til hans vindmøller (der hvor han ikke straks bliver smidt på porten)
  2. Udnytte politikers indflydelse, endda politikere fra egen familie
  3. Fratage borgernes ret til at bestemme over egne værdier og fremtid i eget hjem
  4. Købe politikere og vindmøllenaboer med spotpris – Men først når hans forretning er i fare og synlig upopulær

Den danske Stat har under pres fra vindmølleindustrien valgt at forgylde vindmølleopstiller, så der er næsten ubegrænsede økonomiske midler til rådighed. Erling Salling Olesen har derfor kalkuleret, at der er rigelig med fortjeneste i vindmølleprojekterne (ca. 16 millioner pr. kæmpevindmølle), til at opkøbe borgernes huse i Hevring Ådal ud til 1000 meters afstand fra møllerne. Men hvad med dem, der bor lige uden for grænsen?

Erling Salling Olesens fortjeneste er penge, som alle vi borgere indirekte skal betale gennem el-regningen, da vindmølleforretningen ikke kan bære sig selv, og det nu må erkendes, at mere vindstrøm er samfundsskadeligt på den måde det administreres.

Hvad skal de ramte borgerne, som bliver udsat for dette tilbud, vælge? (pest eller kolera)

Hvis de siger ja, og vindmøllerne bliver opstillet, får de en lille sum penge for at forlade deres hjem, men vindmøllenaboerne har næppe mulighed for at genhuse sig selv for ejendomsværdien.

Hvis de siger nej, og vindmøllerne bliver opstillet, bliver deres huse nærmest usælgelige, og de må leve med støjen og sygdomsrisikoen, men også leve med, at der vil være perioder, hvor de ikke kan opholde sig i deres hjem.

Der er derfor kun en anstændig løsning! stop Ecopartner – og det kan kommunen gøre. Kommunen har opfyldt sine forpligtigelser ved at udarbejde en vindmølleplan, men det er desværre en vindmølleplan der ikke kan gennemføres med anstændighed i de udpegede områder.

Vi tror, at især vore liberale lokalpolitikere holder fast ved deres bekymring og støtter borgernes frihed til at leve deres liv, som de selv har planlagt og så de selv kan beholde deres opsparing i egen ejendomme.
Når vindmøllerne ikke bliver opstillet, bliver det en generel gevinst for borgernes retsfølelse, men ikke mindst, kan de ramte borgere selv bestemme over deres eget liv og samtidig sparer samfundet meget store økonomiske ressourcer.

Det er vist en generel opfattelse blandt borgerne, at det er uværdigt når nogle såkaldte forretningsfolk vil tjene penge på andres ulykke. Der er så mange andre måder at gøre forretning på som endda tjener både borgerne og samfundet.