I Norddjurs kan vi stadig løse problemet…

Andre steder er det for sent.
Skyggekast fra vindmøller påvirker mennesker negativt, – et problem der bliver større med opstilling af kæmpevindmøller. Selvom skyggekast kun sker når solen skinner og kun nogle få timer om dagen, vælger nogle borgere at forlade deres hjem indtil det er passeret. Der findes viden om, at mennesker kun kan udholde denne blinkende påvirkning i kort tid.

I Norddjurs er vi lige nu i den situation, at vi stadig kan nå at afværge truslerne fra de aktuelle vindmølleplaner for Hevring Ådal, Søby og Aalsrode. Vore lokalpolitikere sidder med løsningen – og skal blot sige nej til at placere disse kæmpe industrianlæg lige der hvor borgerne bor. Det er anlæg, der oprindelig er tiltænkt placeret 10-20 kilometer ude på havet, men som nu bliver placeres ned til 600 meter fra borgernes hjem. Målet med denne placering er, at man kan reducere vindmølle-omkostningerne og forbedre indtjeningen til vindmølleopstiller og vindmølleejer. Prisen for borgerne er, at nogle borgere må flytte væk fra deres hjem, uden at kunne sælge det, eller må leve med reduceret livskvalitet og øget risiko for sygdom.

Skyggekast må højst ske 10 timer om året iflg. lovkravet, men fjerner man sløret fra dette krav, betyder det i praksis 100 timers lys-flimmer om året. Se her hvordan det hænger sammen.

Skyggedreng
This is my life

Se et eksempel på skyggekast fra en mindre vindmøller. En virkelighed for børn og voksne. Dette er blot den visuelle støj fra skyggekast – men desværre er der andre problemer med kæmpevindmøller.
Læs mere om det på http://www.kaempevindmoeller.dk
I Norddjurs kan vi stadig undgå kæmpevindmøller der hvor borgerne bor. Det kræver kun, at du som politiker accepterer problemerne og respekterer borgernes ret til at kunne opholde sig i deres eget hjem både dag og nat.

På forhånd tak til alle lokalpolitikere der støtter de vindmølletruede borgere i Norddjurs.

Se her: I Norddjurs vil vi i de kommende mange år undgå denne situation med fortvivlede borgere ved KB-møderne

Venlig hilsen
Borgere i Norddjurs – Viden om kæmpevindmøller
/af Poul Bjarne Andersen